Ny organisation och ny webb!

Just nu sker en omorganisation av hela Bjäre Challenge och Båstad marathon. Detta medför ett upp- och ombyggnadsarbete som kommer att fortsätta en bit in under våren där denna nya webb är en del i arbetet. Detta innebär bland annat att webben just nu inte är helt och fullt färdig, fortfarande är det några delar som kommer fortsätta att byggas upp in på nästa år. Mer information om den nya organisationen kommer i närtid!